PN面試全面睇

范霈宜 ( 言語及學習發展顧問 ) 心樂言語及學習發展評估中心 一踏進10月,又是PN班面試的高峰期開始,相信不少家長都正為孩子能否順利完成面試和考入心儀的學校而擔憂。坊間已有不少關於PN班面試內容的資訊,面試形式、面試內容及題目大家都可以透過眾多不同的渠道接收得到,所以今次我主要希望分享面試背後的真正意義。 一般學校都希望透過面試了解孩子的個性和發展,並了解家長教育理念和學校的理念是否一致。家長可以循以下幾方面入手,從幼兒階段開始培養寶寶的能力。 1. 大小肌肉發展 有不少的PN班面試都會請孩子嘗試疊積木、手抓板等遊戲,老師主要會透過這些活動觀察孩子的大小肌肉和手眼協調的發展。一般大小肌肉發展良好的話,自理能力相對亦會較高,因為一些日常動作如穿鞋子、拿餐具等都需要良好的大小肌肉發展和手眼協調能力。 👉🏻訓練小貼士: 家長可以孩子進行疊積木、手抓板等活動,提升他們的大小肌肉和手眼協調能力。另一方面,在日常生活中亦建議鼓勵孩子自己使用餐具進食,孩子一般在一歲半左右已經可以開始在成人協助下逐步掌握使用匙羹和杯。儘管一開始可能會比較髒亂,但讓孩子自行進食是最佳的訓練。 2. 言語溝通能力 另一些熱門的面試項目包簡單的對答 (例: 「你叫咩名?」、「你幾多歲?」、「今日邊個陪你嚟?」)、指令 (例: 「擺積木喺籃裡面」)、基本詞彙理解及表達 (例: 在一些物件中指出老師所說的物件、請孩子說出物件的名稱)等。老師會透過這些活動觀察孩子的語言理解及表達能力。孩子一般在兩歲左右已能掌握以下能力: 語言理解 - 簡單問題,包括「乜嘢?」、「邊度?」、「邊個?」、「有冇?」- 簡單指令 (例:攞喺盒度、攞杯杯) 語言表達 - 開始運用兩詞句表達 (例:我要、要波波)…

Continue Reading PN面試全面睇